Kymen Kamerat ry

Kymen Kamerat ry

lauantai 13. elokuuta 2016

Kopioston valtakirjat

Hei!

Jokainen Suomen Kameraseurojen liittoon kuuluva seura ja sen jäsenet voivat hyötyä Kopioston
myöntämistä tekijänoikeuspalkkioista ja apurahoista. Hyöty on selvää rahaa, joka tekee mahdolliseksi uusiaasioita omassa harrastuksessa ja seuratoiminnassa. Alla on kerrottu tarkemmin, mistä Kopiostossa ja senmyöntämissä palkkioissa ja apurahoissa on kyse.

Luovaa työtä tekevillä on Suomessa mahdollisuus saada korvaus siitä, että muut käyttävät heidän työnsä hedelmiä. Kopiosto on luovilla aloilla toimivien ihmisten tekijänoikeusjärjestö, joka ajaa luovaa työtä tekevien etuja muun muassa huolehtimalla siitä, että he saavat tekijänoikeuspalkkion tekemästään työstä.

Rahan jakamisen lisäksi Kopiosto tarjoaa luovien alojen järjestöille ja niiden jäsenille tekijänoikeuksiin liittyviä muita palveluja. Finnfoto on valokuvausalan luovan työn järjestö, jonka jäsen myös Suomen Kameraseurojen liitto on. Jokainen jossakin kameraseurassa jäsenenä oleva valokuvauksen harrastaja voi näin Finnfoton kautta olla oikeutettu tekijänoikeuspalkkioihin, kun hänen valokuvaansa on käytetty.

Kopioston tarjoamista palveluista voi olla hyötyä sekä sinulle että seurallesi.

Miten järjestelmä toimii? Kopiosto kerää tekijänoikeuskorvauksia aina kun jotakin luovan työn hedelmää on käytetty, valokuvan tapauksessa kyse on valokuvan käyttämisestä digitaalisesti tai vaikkapa painotuotteessa. Kun käytetyn valokuvan tekijä on tiedossa, Kopiosto tilittää perimänsä korvauksen tekijänoikeuspalkkiona valokuvaajalle. Kun Kopiosto tietää, että sinä olet ottanut tuon kuvan, sinä saat palkkiosi.

Yksi pieni ehto tekijänoikeuspalkkion saamiselle on. Olet oikeutettu palkkioon, kun olet antanut Kopiostolle valtakirjan, jolla valtuutat järjestön huolehtimaan tekijänoikeuspalkkioistasi. Kopiosto saa valtakirjasi, kun jätät sen omassa seurassasi vastuuhenkilölle toimitettavaksi Suomen Kameraseurojen liittoon. Tämä luovuttaa valtakirjan edelleen Kopiostolle.

Usein käy niin, että tietoa valokuvan ottajasta ei ole. Kopiosto perii tekijänoikeuskorvauksen siitä
huolimatta. Tuokin raha tulee luovien alojen järjestöjen hyväksi. Se jaetaan niille käytettäväksi apurahoina.

Kopiosto jakaa keräämänsä apurahoiksi tarkoitetut tekijänoikeuskorvaukset Finnfotolle. Tämä jakaa ne edelleen jäsenjärjestöilleen siinä suhteessa kuin nämä ovat lähettäneet valtakirjoja Kopiostoon. Jokainen kameraseuralaisen lähettämä valtakirja on siis puoltoääni sille, että apurahoja myönnetään myös valokuvauksen harrastajatoimintaan.

Sinunkin valtakirjallasi on siis merkitystä, sillä Finnfoto myöntää apurahoja myös kameraseuratoimintaan. Jos haet esimerkiksi tukea oman näyttelyn järjestämiseksi, juuri Kopioston myöntämät varat saattavat olla se lähde, joka tekee näyttelysi mahdolliseksi. Tai seurasi saattaa saada varat mielenkiintoiseen kurssiin, joka muuten olisi jäänyt järjestämättä. Kun Suomen Kameraseurojen liitossa on noin 6000 jäsentä, voimme yhdessä todella vaikuttaa siihen, miten Kopiosto jakaa tekijänoikeuskorvauksia. Siksi on tärkeää, että mahdollisimman moni kameraseuralainen täyttää oman valtakirjansa ja luovuttaa sen toimitettavaksi Kopiostolle. Haittaa siitä ei ole. Hyötyjinä ovat sinä ja seurasi.

Valtakirjan antaminen on helppoa. Täytettävän lomakkeen voi printata itselleen Kopioston verkkosivuilta:
http://www.kopiosto.fi/kopiosto/palvelut_oikeudenomistajille/kopiosto_valtakirja/fi_FI/

Tiedustele seurasi toimihenkilöiltä, kuka teillä vastaa valtakirjojen lähettämisestä eteenpäin. Valtakirjat voi lähettää liiton toimistoon Lempäälään. Jos seurassa tulee kysyttävää, kääntykää Kopioston tai liiton toiminnanjohtajan Kari Tolosen puoleen, niin autamme ilomielin.

Kuvauksellista kesän jatkoa toivottaen,
Yki Hytönen
Tiedotusvastaava
SKsL

Lähetä KyKan valtakirja sähköisenä Marille: mari.hirsikallio@kymp.net.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti